UPOZORNĚNÍ NA ČASTOU CHYBU V DOKUMENTECH PŘIJATÝCH OD DODAVATELŮ:

Jako příjemce faktury bývá uváděn „H-stas“ nebo „H STAS“ a podobně. Správný název společnosti je však  „STAS, s.r.o.“ - viz zápis v OR. Omyl pramení z toho, že firma používá společné logo skupiny Havex – stylizované písmeno „H“. To však není součástí názvu.


NUTNÉ NÁLEŽITOSTI FAKTUR PŘIJÍMANÝCH SPOLEČNOSTÍ STAS, s.r.o.

 • označení dodavatele / zhotovitele (jméno, adresa sídla, IČO, u plátců DPH DIČ)
 • označení objednatele: STAS, s.r.o., Na Bělidle 1433, 543 01 Vrchlabí, IČ 48151807, DIČ CZ 48151807
 • číslo smlouvy / objednávky   (pokud existují)
 • název stavby
 • datum zdanitelného plnění
 • datum vystavení
 • datum splatnosti faktury                
 • fakturovaná částka
 • označení peněžního ústavu a číslo účtu na který se má platit              
 • číslo faktury          
 • v případě neplátce DPH výslovně uvést „nejsem plátcem DPH“
 • jméno osoby, která doklad vystavila, popřípadě kontakt

INFORMACE O PŘENESENÉ DAŇOVÉ POVINNOSTI zde a zde.

Případné další dotazy směřujte na naši účtárnu - viz kontakty: