Firma je odborně způsobilá a oprávněná k instalacím a kontrole provozuschopnosti požárně odolných konstrukcí z desek GRENAMAT – Obklady uhlíkovo-vláknitých CFRP lamel.

Ochranné desky

Výrobek je určen pro protipožární obklady uhlíko-vláknitých CFRP lamel, ve vodorovné a svislé konstrukci. Obkladové nehořlavé desky Grenamat AL je možné povrchově upravit papírem, vysokotlakým laminátem, dýhou, natírat akrylátovými barvami, tapetovat, obkládat keramikou či nanášet tenkostěnné omítky. Výrobek není vhodný do exteriéru bez vhodné povrchové úpravy.

Návrh a montáž obkladů jako ochrana lamel deska Grenamat AL podléhá písemnému souhlasu společnosti Grena a.s., vydaného na základě proškolení.
Zcela nehořlavá deska GRENAMAT AL vyrobena z exfoliovaného vermikulitu a anorganického pojiva.
Materiál neobsahuje žádné zdraví škodlivé látky, je zcela bez azbestu, vláken či organických látek.

Informace o uhlíko-vláknitých CFRP lamelách

Uhlíkovo-vláknité CFRP lamely jsou vyrobeny z jednosměrně orientovaných uhlíkových vláken. Lamely se pojí pomocí Bishpenolu A, který je na bázi zatepla tuhnoucí vinyl-esterové pryskyřice. Minimální zastoupení uhlíkových vláken v lamele je 68 % hmotnostního podílu. Toto složení zaručuje kromě vysoké pevnosti i dlouhou životnost, vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům a proti korozi.

Typické aplikace uhlíkovo-vláknitýché CFRP lamel

  • spolu s epoxidovým lepidlem jako dodatečný výztužný zesilovací systém pro stavební posílení betonových, zděných a dřevěných konstrukcí.
  • zesílení betonových nosníků, sloupů, plošných konstrukcí, mostovek, zdí, propustí a štol
  • zesílení dodatečně vybouraných nebo vyřezaných otvorů