Účastníme se soutěže Stavba roku 2015

Stavba "Multifunkčního objektu Svatý Petr", který firma STAS realizovala, je přihlášena do soutěže Stavba roku. Průběh soutěže bude možno sledovat na webové stránce www.stavbaroku2015.cz. Doposud však tato stránka nefunguje.

 

Firma Stas, s.r.o., v současné době (květen 2015) soustřeďuje kapacity zejména na zakázkách:

 

Oprava fasády správní budovy Vodovodů a kanalizací města Vrchlabí, Nádražní ul. 832


obrazek aktuality2

Podle návrhu ing. Jaroslava Máslo, ateliér Proma, probíhá renovace charakteristické fasády z hrubých cihel. 
Nejprve musely být odstraněny staré nátěry a to pomocí tlakové vody a elektrických ručních nářadí. Následně byly opraveny necitlivé zásahy (šlice), kterými byly v minulosti provedeny různé kabelové a potrubní rozvody, Opravují se okna a dřevěná vrata a bude proveden nový nátěr.

  

Přístavba hotelu Bedřiška - Špindlerův Mlýn

 

Bedriska 1m   

 Bedriska 2m

Ve spodním podlaží probíhají instalace spojené s wellness provozy, v horním podlaží se již provádějí omítky. Na vzorovém pokoji se testuje konečný vzhled pokojů.

 

Zateplení ZŠ Liščí kopec - Vrchlabí

zatepleni ZSm

Staveniště bylo přebráno začátkem dubna 2015. Koncem května jsou okna osazena, začištěna z interiéru. Zateplená fasáda je v plochách hotova, řeší  se detaily.
V dílnách se připravují nové kryty radiátorů.

 

Stavební úpravy archivu v sídle Správy KRNAP ve Vrchlabí č.p. 3
Smyslem akce je odvětrání prostor archívu tak, aby koncentrace radonu nepřesahovala dovolené hodnoty. Nepodstatnější dodávkou je vzduchotechnika od další vrchlabské firmy Brilatech.
Současně se připravuje i dodávka nových archivovacích regálů.
Firma STAS provádí potřebné stavební úpravy a zajišťuje koordinaci veškerých prací.

 

Penzion Parnasia - Špindlerův Mlýn 

Firma STAS, s.r.o., Vrchlabí,  byla soukromým investorem vybrána na základě nabídkového řízení.

Novostavba  bude realizována podle projektové dokumentace, kterou zpracovala vrchlabská projekční kancelář Grafic - ing. Kirjakovský a ing. Daněk. Dokončení je plánováno na červen 2016.

 Koncem května byla dokončena demolice původního objektu, který již byl technicky zcela dožitý.

 

 Parnasia 2m

 V červnu 2015 byla vyhloubena hlavní stavební jáma a vztyčen jeřáb.

20150630 100351m    20150630 100346m

 20150630 100923m

 

 

Parkoviště pro VZ Bedřichov 

parkoviste 1m   parkoviste 2m

Ve veřejném výběrovém řízení se firmě STAS, s.r.o., podařilo získat zakázku na parkoviště pro Vojenskou zotavovnu Bedřichov - Špindlerův Mlýn v celkové hodnotě díla přes 8 mil. Kč.

V květnu proběhly hrubé terénní úpravy, zakládají se opěrné zdi.

Dokončení díla je plánováno na září 2015.