Firma STAS, s.r.o., Vrchlabí, zajišťuje pro své zaměstnance pravidelná školení

  • profesní
  • bezpečnosti práce
  • další vzdělávání autorizovaných osob
  • zaškolování k používání produktů a výrobků

Firma využívá programů pro vzdělávání pracovníků, které jsou financovány z prostředků Evropské unie a České republiky.

Firma STAS, s.r.o., vzdělává své zaměstnance v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst":

Na základě uzavřených dohod s Úřadem práce České republiky provádí společnost STAS, s.r.o., v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst" odborný rozvoj svých zaměstnanců. Operační program je spolufinancován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem a operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost. Informace o projektech jsou zveřejňovány prostřednictvím www.esfcr.cz. Příspěvky poskytnuté Úřadem práce činí 86 680,- Kč dle dohody č. HTU-MN-101/2012 a 188 032,- Kč dle dohody č. HTU-MN-102/2012