Depozitář KRNAP Vrchlabí

Depozitář KRNAP Vrchlabí
nabízíme

Charakteristika
projektu

Lokalita
Realizováno10/2019 - 02/2021

Výstavba nového depozitáře KRNAP a úprava stávající budovy. Součástí projektu jsou rovněž inženýrské sítě a  zpevněné plochy. Práce byly zahájeny v říjnu 2019, dokončení v únoru 2021. Investorem je Správa Krkonošského národního parku.

Galerie

Galerie