Depozitář KRNAP Vrchlabí

Depozitář KRNAP Vrchlabí
nabízíme

Charakteristika
projektu

Lokalita
Realizovánoprojekt ve výstavbě

Výstavba nového depozitáře KRNAP a úprava stávající budovy. Součástí projektu jsou rovněž inženýrské sítě a  zpevněné plochy. Práce byly zahájeny v říjnu 2019. Investorem je Správa Krkonošského národního parku.

Galerie

Galerie